Στο οδοντιατρείο μας παρέχεται η δυνατότητα επίλυσης και αποκατάστασης απλών και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη δοντιών εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδος προσθετικής που αποσκοπούν στη λειτουργική και αισθητική ανάπλαση.

Πιο συγκεκριμένα, στις παρεχόμενες προσθετικές εργασίες συγκαταλλέγονται:

  • Αποκαταστάσεις ακίνητης προσθετικής
  • Στεφάνες μεταλλοκεραμικές/ ολοκεραμικές/ ζιρκονίας-πορσελανης
  • Γέφυρες μεταλλοκεραμικές/ ζιρκονίας-πορσελάνης
  • Όψεις ρητίνης/ πορσελάνης
  • Επένθετα ρητίνης/ πορσελάνης
  • Κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών.

Όταν τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα τότε απαιτείται ο συνδυασμός των ανωτέρω μέσων προσθετικής με σκοπό τη συνολική στοματική αποκατάσταση.