Η οδοντική χειρουργική αφορά στη διάγνωση της τερηδόνας ή οποιασδήποτε άλλης αλλοίωσης της φυσιολογικής δομής και μορφολογίας του δοντιού (πχ. κατάγματα, δυσχρωμίες, αποτριβές, υποπλασίες, επανατερηδονισμένες εμφράξεις) και στην άμεση αποκατάσταση της οδοντικης ουσίας με τη μέθοδο των εμφράξεων (τα ευρύτερα γνωστά σφραγίσματα).

Οι εμφράξεις σύνθετης ρητίνης (κοινώς γνωστά «άσπρα σφραγίσματα») γίνονται με γνώμοντα την ελάχιστη δυνατή αφαίρεση υγειούς δομής δοντιού και το άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Σκοπός είναι όχι μόνο να αποκατασταθέι η βλάβη λειτουργικά αλλά η αποκατάσταση να είναι αόρατη και να προσεγγίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική μορφολογία του δοντιού.

Για να πετύχουμε το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και την υψηλη αντοχή στο χρόνο στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας σύνθετη ρητίνη.

Όταν απουσιάζει μεγάλο μέρος της οδοντικής ουσίας (συνήθως απονευρωμένα δόντια) τότε ενδείκνυται η τοποθέτηση επένθετων ρητίνης ή πορσελάνης που κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Τα επένθετα συνιστούν συντηρητικό τρόπο αποκατάστασης καθότι συμπληρώνουν το τμήμα του δοντιου που λείπει χωρίς να απαιτείται περιφερικό τρόχισμα και αφαίρεση υγειούς οδοντικής ουσίας στο επίπεδο των ούλων.